Tilskudd fra bydelsutvalgene/kommunedelsutvalgene

KORT FORTALT Alle lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til aktiviteter. Disse må være registrert i Frivillighetsregisteret. Aktiviteten må være rettet mot innbyggerne i bydelen. Søknadsfrist i 2024 er 1. april.

Hvem kan søke?

 • Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Disse må være registrert i Frivillighetsregisteret
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift, men de kan søke på vegne av andre når de blir bedt om å hjelpe.
 • Ideelle AS og sosiale entreprenører kan søke. Forutsetningen er at de legger ved sine vedtekter hvor organisasjonsform fremkommer.

Kriteriene for tilskuddsordningen

 • Tiltak skal være åpne for innbyggerne i bydelen og bidra til gode hverdagsliv og nærmiljø.
 • Faste aktiviteter som ildsjelpris, aktivitetsdag og diverse må søkes på. 
 • Hvis samme aktivitet gjennomføres i flere bydeler, kan det gis støtte til arrangement i hver bydel så lenge de andre kravene er oppfylt.
 • I 2024 er det kun en frist, og derfor kan det søkes om tilskudd på inntil
  40 000 kr.
 • Fra 2025 skal midlene lyses ut to ganger i året og maks. søkndsbeløp blir intill 20 000 kr.
 • Støtten gis per organisasjon, ikke per tiltak.

Dette blir det ikke gitt støtte til

 • 17. mai arrangement - dette søkes det til fra 17. mai-komiteen
 • lønnsmidler til ordinær drift
 • oppussing av lokaler
 • FAU
 • næringsdrivende


Følg linken: Tilskudd fra bydelsutvalgene/kommunedelsutvalgene | Stavanger kommune 

Ta kontakt med oss i frivilligsentralen om dere trenger hjelp til søknaden! 

2024 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral