Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Hillevåg frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS. Målet er at hagen er klar til skolestart høsten 2020.

Les mer

En gang i måneden arrangere Madla Frivilligsentral i samarbeid med Kvernevik bydelshus kulturlørdag for barn i Kvernevik.

Les mer

Vil du være en brobygger for mennesker i en vanskelig situasjon? Hvert år er det mennesker i Stavanger som av ulike grunner trenger hjelp i boligsaker.

Les mer

Stavangers frivilligsentraler arrangerer dialogkafe hver måned for frivillige organisasjoner og lag.

Les mer

Det er mange ulike lag og organisasjoner som har tilbud for barn og unge i Madla bydel. Her finner du en oversikt med nettadresse til de lokale organisasjonene som har tilbud innen idrett, fritid og kultur.

Les mer

Hverdagsmestring og fysisk aktivitet er viktig, men det kommer perioder i livet der vi trenger noen som kan oppmuntre oss til å holde hverdagsaktivitetene og funksjonsnivået oppe. Det kan skje i etterkant av en operasjon eller en sykdomsperiode som har gitt et fall i funksjonsevnen.

Les mer

Kvinner møter kvinner i Kvernevik har regelmessige møter en gang i uken samt større sosiale arrangement cika en gang i måneden. Fokuset er å vise frem mattradisjoner fra ulike land og skape møteplasser på tvers av kulturer.

Les mer

Vi arrangerer leksehjelp i samarbeid med Røde Kors på Kvernevik skole. I tillegg ønsker vi å starte opp med leksehjelp på Madlavoll skole.

Les mer

Vi arrangerer Lyttevenn på Madlavoll skole for 3. trinn. Der kan elever en gang i uken få lesetrening på skolen i skoletid sammen med en frivillig.

Les mer

Vi skal starte opp et spennende mødrenettverk i Kvernevik. Målet med mødrenettverket er å samle engasjerte kvinner, fortrinnsvis med minoritetsbakgrunn, som vil bruke av sin tid og kompetanse som en brobygger ut mot andre mødre og kvinner i Kvernevik.

Les mer

Natteravngruppen i Kvernevik går vanligvis hver fredag og har fokus på at Kvernevik skal være et trygt og godt område å vokse opp i. Gruppen prioriterer å være tilstede de dager hvor det er mest aktivitet for barn og unge på kveldstid.

Les mer

Planleggingsdag i barnehagen? Vi har åpent hus på Kvernevik bydelshus med leker og aktiviteter.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 28.01 10:30 Språkkafe Kvernevik fritidsklubb
Tir 28.01 11:00 Trening med mening Mosvannet
Tir 28.01 12:30 Kurs for brobyggere
Tir 28.01 19:00 Gratis pilates Kvernevik bydelshus
Tor 30.01 09:00 Lyttevenn Madlavoll skole

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2020 © Madla Frivilligsentral