Nyhetsbrev for frivilligheten - Januar 2024

Frivilligheten i Stavanger har lenge etterlyst et nyhetsbrev med konkrete frister på blant annet tilskuddsordninger. Stavanger kommune prøver nå å innfri dette ved hjelp av et kort og konkret nyhetsbrev med frister på kommunale tilskuddsordninger, tips til viktige hjelpemidler og en oversikt over kurs. Stavanger kommune håper dette kan være til hjelp for de frivillige organisasjonene.


2024 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral