Sammen for Kvernevik

I starten av mai fordelte Stavanger kommune ut IMDi-tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter til integreringstiltak i regi av frivillige organisasjoner. Open Hands for You søkte om tilskuddsmidler til prosjektet "Sammen for Kvernevik" og fikk tildelt støtte til prosjektet! Vi gratulerer og gleder oss til å samarbeide videre! :)

Open Hands for You søkte om midler til å dekke en 20 % stilling til aktivitetsleder i  Kvernevik. Aktivitetslederen skal arbeide for å øke aktivitet og antall deltakere i integrerende aktiviteter, arrangere ukentlig matutdeling i Kvernevik, svømming for innvandrerkvinner på Revheim skole og andre treningstilbud og sosiale aktiviteter.  

I går ble det annonsert at Drifa Jaatit blir ansatt som aktivitetsleder. Hun har allerede vært aktiv lenge i organisasjonen som frivillige og har et stort nettverk innenfor frivilligheten, i både Kvernevik og i resten av kommunen.  

Vi i frivilligesentralen ønsker å gratulere Drifa og leder av Open Hands for You, Aline Kamudege, og ser frem til videre godt samarbeid i Kvernevik. 

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral