ALLEMED-dugnad i Kvernevik

Madla frivilligsentral og prosjektet «Nye muligheter i Kvernevik» inviterer idrettslag, organisasjoner og virksomheter i Kvernevik til dugnad. Dugnaden er en del av et nasjonalt initiativ mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge.

Antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Det er derfor viktig at vi sammen sikrer at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår og mulighet til å delta på lik linje som andre barn.

Sted: Sunde kirke

Dato: Torsdag 29. august

Program

Kl. 17.30 – Kaffe og matbit

Kl. 18.00 – Velkommen

Kl. 18.05 – Levekår i Kvernevik v/Berit Hamre og Kim Nesse

Kl. 18.25 – Allemed-dugnad

Cirka slutt kl. 20.00

Pauser blir lagt inn underveis. 

Påmelding til Line Møllerop på mail til lmollerop@stavanger.kommune.no eller tlf.: 906 18 306 innen tirsdag 27. august. 

2019 © Madla Frivilligsentral