Lyttevenn

PGA økt smittesituasjon er denne aktiviteten dessverre utsatt. Følg med på hjemmesiden vår for å få siste oppdaterte informasjon om når aktiviteten starter opp igjen. Vi arrangerer Lyttevenn på Madlavoll skole for 4. trinn. Der kan elever en gang i uken få lesetrening på skolen i skoletid sammen med en frivillig. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

Aldersgruppe: For alle

Fra 23. januar 2020 starter vi opp med prosjektet Lyttevenn på Madlavoll skole. Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale.

Hvordan organiseres oppgavene?

Du skal ikke være lærer, men en voksen som elevene kan lese sammen med. SKOLEN har ansvar for opplæringen og elevene har med seg sine bøker til Lyttevennen. Gjennom LYTTEVENN skapes det gode relasjoner mellom generasjonene som alle setter pris på.

Lyttevennene møtes på skolen en dag i uken, får seg en kopp kaffe, møter de andre lyttevennene og noen fra skolens ledelse/administrasjon. Skolen har et utvalg med bøker som lyttevennen får med seg. Lyttevennene har faste plasser hvor de sitter og cirka 5 barn som kommer en og en ut fra klasserommet. Barna leser høyt for sin lyttevenn og lyttevennen skal være en veileder og en trygg person for barnet.

Hvem ser vi etter?

Alle som har ledig dagtid og som liker å være sammen med barn kan være lyttevenner. Liker du å lese, er det en fin måte å dele lesegleden på. Det viktigste er likevel å lytte så elevene får lesetrening.


Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Line i Madla og Kvernevik frivilligsentral for mer informasjon på enten mail: lmollerop@stavanger.kommune.no eller telefon: 90618306 ! J

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral