Dialogkafe

Stavangers frivilligsentraler arrangerer dialogkafe hver måned for frivillige organisasjoner og lag.

Aldersgruppe: For alle

Stavangers frivilligsentraler arrangerer hver måned dialogkafe på Sølvberget. Målet er å lage en møteplass for frivillige organisasjoner og lag i Stavanger hvor de som ønsker kan stille spørsmål og løfte opp andre utfordringer med kommunen. 

Program: 

16.30-17.00 Åpen halvtime

17.00-17.30 Foredrag

17.30-18.00 Spørsmål og drøs

For mer informasjon om de planlagte dialogkafeen gå på Stavanger frivilligsentral sine nettsider ved å trykke her.

Flere aktiviteter

Barnas hage

Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Hillevåg frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS. Målet er at hagen er klar til skolestart høsten 2020.

Bokboder

Trenger du nytt lesestoff? Vil du få, gi eller bytte en bok? Det er fire bokboder plassert rundt om i Madla bydel. Målet med bokbodene er gjenbruk. Det noen er ferdig med kan kanskje noen andre få gleden av.

Kvinne møter kvinne

Kvinne møter kvinne i Kvernevik har regelmessige møter en gang i uken samt større sosiale arrangement cirka en gang i måneden. Fokuset er å vise frem mattradisjoner fra ulike land og skape møteplasser på tvers av kulturer. Tilbudet er vanligvis på fredager på ettermiddag og kveld.

Lyttevenn

PGA økt smittesituasjon er denne aktiviteten dessverre utsatt. Følg med på hjemmesiden vår for å få siste oppdaterte informasjon om når aktiviteten starter opp igjen. Vi arrangerer Lyttevenn på Madlavoll skole for 4. trinn. Der kan elever en gang i uken få lesetrening på skolen i skoletid sammen med en frivillig. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

Mødrenettverk Sunde og Kvernevik

PGA økt smittesituasjon er denne aktiviteten dessverre utsatt. Følg med på hjemmesiden vår for å få siste oppdaterte informasjon om når aktiviteten starter opp igjen. Vi skal starte opp et spennende mødrenettverk i Kvernevik. Målet med mødrenettverket er å samle engasjerte kvinner, fortrinnsvis med minoritetsbakgrunn, som vil bruke av sin tid og kompetanse som en brobygger ut mot andre mødre og kvinner i Kvernevik. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral