Brobyggere

Vil du være en brobygger for mennesker i en vanskelig situasjon? Hvert år er det mennesker i Stavanger som av ulike grunner trenger hjelp i boligsaker. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

Aldersgruppe: For alle

Hvert år er det flere mennesker i Stavanger som trenger å bygge om boligene sine, eller flytte, slik at de kan klare seg bedre selv i egne hjem. Noen av disse klarer ikke å håndtere de praktiske gjøremålene rundt dette, og har ikke pårørende som kan hjelpe seg.

Vi trenger frivillige til å:

Hjelpe enkeltmennesker i en vanskelig situasjon, for eksempel med å innhente pristilbud på ombygging, hjelpe med å holde oversikt over papirer og holde kontakt med byggefirmaet. Det kan også være at det trengs hjelp til å rydde klart til en ombygging eller flytting, eller å organisere en flytting.

Hvordan organiseres oppgavene?

De frivillige oppgavene blir avtalt i hver enkelt sak mellom mennesket som trenger hjelp, den frivillige og frivillighetskoordinatoren. Det kan også være et samarbeid med kommunens ergoterapeut som har anbefalt boligendringen.

Interessert?
Ta kontakt med Line Møllerop på mail: lmollerop@stavanger.kommune.no eller tlf.: 90618306

2020 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral