Månedens frivillig: Drifa Jaatit

Hver måned gir vi en liten oppmerksomhet til en frivillig som gjør en innsats for andre i kommunedelen. Denne måneden gikk blomsten til Drifa.

Månedens frivillig er Drifa Jaatit! Hun er engasjert i flere organisasjoner i bydelen, som f.eks. Open Hands for You, FLAM Norge og ikke minst i Frivilligsentralen. Hun skaper møteplasser på tvers av kulturer, hjelper familier og mange flere. Vi er heldig som har deg, Drifa! Takk for innsatsen.❤️2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral