Invitasjon til å delta på innspillsamling for arbeidet med Leve hele livet-reformen

Stavanger kommune ønsker å invitere eldre innbyggere og lag og organisasjoner i Madla og Kvernevik kommunedel til å gi innspill til arbeidet med regjeringens Leve hele livet reform.

Sted: Kvernevik bydelshus

Dato: Fredag 17. september

Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Politikerne i Stavanger kommune vedtok i juni 2020 at kommunen skal rette spesiell oppmerksomhet mot tre av områdene i reformen Leve hele livet:

•    Et aldersvennlig samfunn

•    Aktivitet og felleskap

•    Mat og måltider


For å iverksette de tiltakene som eldre innbyggere mener vil være av størst betydning for å lykkes med arbeidet, ønsker vi å få innspill fra dere som kjenner behov og utfordringer lokalt i kommunen best. Innspillene vil danne grunnlag for et forslag til videre arbeid og tiltak innenfor Stavanger kommunes vedtatte innsatsområder. Forslaget skal til politisk behandling i november 2021.

Vi inviterer til samlinger i kommunedelene Eiganes og Våland, Finnøy, Madla og Kvernevik, Rennesøy og Tasta for å fange opp mulige variasjoner i behov i de ulike områdene.

Gjennomføringen av samlingene er et samarbeid mellom eldrerådet, funksjonshemmedes råd, frivilligsentralene og helse og velferd i Stavanger kommune. 

Dersom dere ønsker å delta på samlingen for Madla og Kvernevik kommunedel er det fint om dere gir en tilbakemelding til Line Møllerop i Madla og Kvernevik frivilligsentral på enten:

 E-post: lmollerop@stavanger.kommune.no 

Telefon: 906 18 306 

Påmeldingsfrist: 12. september. 

Dersom dere lurer på noe, er det bare å ta kontakt på e-post eller telefon.


2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral