Torsdag 25 November
Kl. 12:15 - 13:15, Kvernevik bydelshus Sterk og stødig
Sterk og stødig er et gratis treningstilbud for eldre på Kvernevik bydelshus.

Hver torsdag fra kl. 12.15-13.15 er det gratis trening for eldre på Kvernevik bydelshus. 

Treningene er drevet av frivillige instruktører som har fått opptrening av fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. 

Etter trening kan de som vil kjøpe sunn og enkel mat og kaffe og te i kafeen. 

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral