Torsdag 5 Desember
kl. 12:15 - 13:15 Sterk og stødig Kvernevik bydelshus
Sterk og stødig er et gratis treningstilbud for eldre på Kvernevik bydelshus. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

Hver torsdag fra kl. 12.15-13.15 er det gratis trening for eldre på Kvernevik bydelshus. 

Treningene er drevet av frivillige instruktører som har fått opptrening av fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. 

Etter trening kan de som vil kjøpe sunn og enkel mat og kaffe og te i kafeen. 

2020 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral