Fredag 6 Desember
kl. 19:00 - 23:00 Natteravn i Kvernevik Kvernevik
Natteravngruppen i Kvernevik går vanligvis hver fredag og har fokus på at Kvernevik skal være et trygt og godt område å vokse opp i. Gruppen prioriterer å være tilstede de dager hvor det er mest aktivitet for barn og unge på kveldstid. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

Natteravngruppen i Kvernevik består av hovedsakelig engasjerte foreldre i Kvernevikområdet. Det fleste går minimum en vakt i halvvåret, men dette er ikke obligatorisk. 

Vaktene starter kl. 19.00 ved Kvernevik bydelshus og varer cirka til 23.00. I løpet av en vakt går natteravnerne blant annet innom fritidssenteret og Kvernevikhallen. Det er ingen krav til forkunnskaper og man får den opplæringen man trenger. 


Er du interessert i å bidra? Ta kontakt med Line på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no eller tlf.: 906 18 306

2020 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral