Fredag 26 November
Kl. 17:00 - 20:00, Kvernevik bydelshus Kvinne møte kvinne
Kvinne møter kvinne i Kvernevik har regelmessige møter en gang i uken samt større sosiale arrangement cirka en gang i måneden. Fokuset er å vise frem mattradisjoner fra ulike land og skape møteplasser på tvers av kulturer. Tilbudet er vanligvis på fredager på ettermiddag og kveld.

Ta kontakt med aktivitetsleder, Drifa Jaatit, i organisasjonen Open Hands for you, hvis du ønsker mer informasjon. 


Mail: drifa.jaatit@gmail.com

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral