Natteravn

Natteravngruppen i Kvernevik går vanligvis hver fredag og har fokus på at Kvernevik skal være et trygt og godt område å vokse opp i. Gruppen prioriterer å være til stede de dager hvor det er mest aktivitet for barn og unge på kveldstid. Frivilligsentralen organiserer natteravn i samarbeid med FAU på Smiodden skole.

Natteravngruppen i Kvernevik består av hovedsakelig engasjerte foreldre i Kvernevikområdet. Det fleste går minimum en vakt i halvåret, men dette er ikke obligatorisk. 

Vaktene starter kl. 19.00 ved Kvernevik bydelshus og varer cirka til 23.00. I løpet av en vakt går natteravnerne blant annet innom fritidssenteret og Kvernevikhallen. Det er ingen krav til forkunnskaper og man får den opplæringen man trenger. 

Natteravngruppen organiseres av FAU på Smiodden skole i samarbeid med frivilligsentralen. 

Er du interessert i å bidra? Ta kontakt med Line på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no eller tlf.: 906 18 306

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral