Frivillige lag og organisasjoner i Madla bydel

Det er mange ulike lag og organisasjoner som har tilbud for barn og unge i Madla bydel. Her finner du en oversikt med nettadresse til de lokale organisasjonene som har tilbud innen idrett, fritid og kultur.

Aldersgruppe: For alle

Idrett:

Madla IL https://www.madlail.no/portal/arego/club/180 

Sunde IL https://sunde-il.spoortz.no/portal/arego/club/887 

Sunde Innebandyklubb: https://sundeibk.no/home/index.rails?pid=32203 

Hafrsfjord turnforening (Har ikke egen nettside. Kan finnes på Facebook. Holder til på Hafrsfjord skole). 

KRIK (Kristent idrettskontakt) finnes  i: 

  1. Madlamark menighet  https://imarka.no/V%C3%A5r-menighet/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/1086/KRIK
  2. Sunde menighet  https://www.sunde-menighet.no/Vis/ArticleId/1383/KRIK 


Fritid: 

Kvernevik ungdomsklubb https://www.facebook.com/kvernevikungdomsklubb 

Madla ungdomsklubb https://www.facebook.com/madla.fritidsklubb 

Madlaspeiderne https://www.madlaspeiderne.no/ 

Madlamark speidergruppe (KFUM/KFUK-speidertropp) Mail: laashild@hotmail.com 


Kultur:

Madlamark skolekorps https://www.madlamark.no/ 

Kvernevik skolekorps https://sites.google.com/kvernevikskolekorps.no/hjem/?fbclid=IwAR1EdzkApCTKpIDNfiguDd-mL3if-818MN0MKi42dhLtC_yUP3lwm5I-urU 

Sunde skolekorps http://sundeskolekorps.no/ 

Teateret Mitt http://www.teateretmitt.no/ 

Hafrsfjord menighet (ulike kor fra barn til ungdom) https://www.hafrsfjord-menighet.no/Barn 


2020 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral