Barnas hage

Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Hillevåg frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS. Målet er at hagen er klar til skolestart høsten 2020.

Aldersgruppe: 0 til 10 år

Barnas hage

På Ullandhaug ved den økologiske gården og Ullandhaugskogen skal det opprettes en “Barnas hage”. Området er eid av den Botaniske hage v/Stavanger kommune og i den forbindelse har Instituttet for barnehagelærerutdanning inngått en leieavtale av det aktuelle området. 

Målet med å skape en “Barnas hage” er å skape en offentlig hage for barn i nærmiljøet. Hagen vil være et område med uteaktiviteter for barn samt skal fremme de økologiske prosessene i naturen. Det vil bli lagt opp til dyrkingsaktiviteter der barn selv får være aktive inn i arbeidet. Vi vil i stor grad legge vekt på samskaping med barna selv der barna er premissleverandørene i arbeidet.2020 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral