Barnas hage

Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Hillevåg frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS. Målet er at hagen er klar til skolestart høsten 2020.

Aldersgruppe: 0 til 10 år

Barnas hage

På Ullandhaug ved den økologiske gården og Ullandhaugskogen skal det opprettes en “Barnas hage”. Området er eid av den Botaniske hage v/Stavanger kommune og i den forbindelse har Instituttet for barnehagelærerutdanning inngått en leieavtale av det aktuelle området. 

Målet med å skape en “Barnas hage” er å skape en offentlig hage for barn i nærmiljøet. Hagen vil være et område med uteaktiviteter for barn samt skal fremme de økologiske prosessene i naturen. Det vil bli lagt opp til dyrkingsaktiviteter der barn selv får være aktive inn i arbeidet. Vi vil i stor grad legge vekt på samskaping med barna selv der barna er premissleverandørene i arbeidet.Flere aktiviteter

Bokboder

Trenger du nytt lesestoff? Vil du få, gi eller bytte en bok? Det er fire bokboder plassert rundt om i Madla bydel. Målet med bokbodene er gjenbruk. Det noen er ferdig med kan kanskje noen andre få gleden av.

Dialogkafe

Stavangers frivilligsentraler arrangerer dialogkafe hver måned for frivillige organisasjoner og lag.

Kvinne møter kvinne

Kvinne møter kvinne i Kvernevik har regelmessige møter en gang i uken samt større sosiale arrangement cirka en gang i måneden. Fokuset er å vise frem mattradisjoner fra ulike land og skape møteplasser på tvers av kulturer. Tilbudet er vanligvis på fredager på ettermiddag og kveld.

Lyttevenn

PGA økt smittesituasjon er denne aktiviteten dessverre utsatt. Følg med på hjemmesiden vår for å få siste oppdaterte informasjon om når aktiviteten starter opp igjen. Vi arrangerer Lyttevenn på Madlavoll skole for 4. trinn. Der kan elever en gang i uken få lesetrening på skolen i skoletid sammen med en frivillig. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

Mødrenettverk Sunde og Kvernevik

PGA økt smittesituasjon er denne aktiviteten dessverre utsatt. Følg med på hjemmesiden vår for å få siste oppdaterte informasjon om når aktiviteten starter opp igjen. Vi skal starte opp et spennende mødrenettverk i Kvernevik. Målet med mødrenettverket er å samle engasjerte kvinner, fortrinnsvis med minoritetsbakgrunn, som vil bruke av sin tid og kompetanse som en brobygger ut mot andre mødre og kvinner i Kvernevik. Aktiviteten er satt på pause ifbm koronapandemien.

2021 © Madla og Kvernevik Frivilligsentral