Barnas hage

Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Hillevåg frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS. Målet er at hagen er klar til skolestart høsten 2020.

Barnas hage

På Ullandhaug ved den økologiske gården og Ullandhaugskogen skal det opprettes en “Barnas hage”. Området er eid av den Botaniske hage v/Stavanger kommune og i den forbindelse har Instituttet for barnehagelærerutdanning inngått en leieavtale av det aktuelle området. 

Målet med å skape en “Barnas hage” er å skape en offentlig hage for barn i nærmiljøet. Hagen vil være et område med uteaktiviteter for barn samt skal fremme de økologiske prosessene i naturen. Det vil bli lagt opp til dyrkingsaktiviteter der barn selv får være aktive inn i arbeidet. Vi vil i stor grad legge vekt på samskaping med barna selv der barna er premissleverandørene i arbeidet.2020 © Madla Frivilligsentral